Ikke vær trist Les hvordan du skal takle urettferdige foreldre i Islam 2023 (2023)

avAamir Mirza

Anmeldt av:Shakira Ahmed
Fakta sjekket av:Shaheen Islam

Ikke vær trist Les hvordan du skal takle urettferdige foreldre i Islam 2023 (1)

Hvordan takle urettferdige foreldre i islam:Foreldre blir respektert og respektert i alle kulturer, og dette er spesielt sant i islam.Det islamske samfunnet snakker imidlertid ikke nok om hvordan de skal takle urettferdige foreldre i islam.La oss snakke om det her.

Å forstå deres synspunkt og være forberedt på å snakke med dem er en strategi.Selv om det kan være utfordrende, er det avgjørende å være snill, empatisk og forståelse overfor dem.

Innholdsfortegnelse

Hvordan takle urettferdige foreldre i islam?

Hvordan takle urettferdige foreldre i islam:Det kan tenkes at foreldre tar valg som er bedre for seg selv enn for barna sine.

Dette kan indikere dårlig foreldreskap, ettersom foreldre setter sine personlige ønsker for barna sine.

Videre kan noen foreldre ha engiftig personlighetDet skader barna deres og sprer toksisitet for søsknene sine.

Et hardt tema som er omtalt i islam, er hvordan man takler giftige foreldre.Islam legger sterk vekt på å hedre foreldre, men det er også avgjørende å identifisere giftig atferd, som passivitet, verbale og fysiske overgrep, og manipulering, og iverksette tiltak for å håndtere det.

Når du arbeider med giftige foreldre, er kommunikasjon viktig, og det er avgjørende å ha diskusjoner som konfronterer det negative de bringer inn i livene våre.

Å be for dem og be en upartisk person om å hjelpe deg, kan begge være gunstige.Menneskelige forbindelser, særlig de i familier, kan være kompliserte, men muslimer er dedikert til å fremme sterke koblinger til storfamilien og mestre konstruktivt med dysfunksjonelle foreldre.

Du kan kjøpe gaver til barna dine.I tillegg kan det å rose handlingene sine hjelpe mye.

Hvordan takle urettferdige foreldre i islam- Endre dine negative foreldre

Ikke vær trist Les hvordan du skal takle urettferdige foreldre i Islam 2023 (2)

Du kan prøve å implementere de åtte nyttige tipsene nedenfor for å håndtere dine voldelige foreldre.La oss lese omHvordan håndtere urettferdige foreldre i islam.

La noen gripe inn

Det kan være nyttig å få noen til å gripe inn og kommunisere med giftige foreldre på dine vegne.Denne personen kan være en nær venn eller familiemedlem du kan stole på for å snakke med foreldrene dine om problemene dine, som en tante eller onkel.

Imidlertid bør du være forsiktig med å dele familieproblemene dine med dem, ettersom noen pårørende kan være giftige.Velg en person som virkelig bryr seg om din velvære og familien din.

Styrken til tålmodighet

Det er avgjørende å forstå at endring ikke kommer umiddelbart hvis du har å gjøre med giftige og voldelige foreldre.I virkeligheten kan det ta uker, måneder eller til og med år å hjelpe foreldrene dine med å endre sine negative vaner og perspektiver.Hvis du er fast bestemt på å forbedre forholdet ditt til dem, er tålmodighet viktig.

Husk alltid at endring er en prosess, derfor er det avgjørende å nærme seg den med medfølelse og forståelse.Du kan hjelpe foreldrene dine med å sparke sine dårlige vaner og utvikle et sterkere, sunnere bånd med dem ved å være vedvarende og tålmodige med dem.

Mist aldri humøret og forsøk på å forstå psykologien

Når foreldrene våre, ofte av uvitenhet, sier eller gjør ting som går imot våre ideer eller religiøse synspunkter, er det avgjørende å holde vår ro og prøve å forstå deres psykologi.

Selv om vi er opprørte, er det vårt ansvar å handle med omhu i disse tider.Sinneuttrykk er mot islamsk tro og kan gjøre problemet verre.

I stedet, selv om foreldrene våre tar feil på grunn av deres uvitenhet eller arroganse, bør vi prøve å forstå dem og se ting fra deres synspunkt.Vi bør avstå fra å ta noen skritt som vil oppmuntre til deres dårlige oppførsel som muslimer.

Be din lokale imam om å levere en khutbah om barns rettigheter

Du ber ofte foreldrene dine om å gjøre eller holde noe, men de klarer ikke å gjøre det.I tillegg tar de det mer alvorlig hvis den lokale imamen nevner det samtidig.

På grunn av et betydelig generasjons- og teknologisk gap i samfunnet vårt, er voldelige og giftige foreldreproblemer ganske utbredt.Hvis du diskuterer dette med imamen i nabolagsmoskeen din, vil han sannsynligvis høre på deg.Han er klar over at det er veldig typisk i disse dager.

Dette problemet vil ha en betydelig innvirkning på foreldrene dine hvis imamen gir enprekenpå fredag.Selv om du ikke ser resultater med en gang, vil Imams foredrag i det minste endre deres perspektiv.

Kontakt en kvalifisert rådgiver

Noen ganger trenger vi eksperthjelp.Slike problemer blir ofte behandlet av en psykiater eller familieterapeut.De er klar over hvilke funksjoner i spesifikke situasjoner.

Tilby dem en dua

Naturligvis vil du endre deres falske oppfatninger av verden, men ikke glem å tilby dem Dua.Be Allah SWT om å hjelpe dem med å akseptere sannheten og handle til fordel for samfunnet i stedet for deres egne egoer.

Vis dem veien ved å følge gjennom

Igjen, foreldrene dine vil ikke ta hensyn til deg, uansett hvor inspirerende en tale du holder.Alle familier opplever dette regelmessig.Å lære foreldre den riktige tilnærmingen er den eneste måten å takle dem på.

De vil forstå situasjonen tydelig og prøve å endre deg så godt de kan når de ser at du bokstavelig talt gjør det du ber om dem.

Les bøker relatert til adab/måte

Du kan introdusere bøker og kapitler som diskuterer etikette hvis du har en familie Halaqa i hjemmet ditt, og begge eller en av foreldrene dine blir igjen der.

Problemet med flertallet av voldelige foreldre er at de ikke aner hvordan de skal disiplinere barna sine ordentlig.Den viktigste årsaken til krigen er dette.

Du kan ganske enkelt ikke forelese dem eller fortelle dem hva som er bra eller dårlig, siden det er lite sannsynlig at de vil ta hensyn til deg.Introduser dem i stedet med islamske lærde bøker som tar opp dette spesifikke problemet.

Sjekk også:

Er spill Haram i islam?

Hva stipendiat sier er plastisk kirurgi haram i islam?

Er sminke Haram eller Halal?

Muslimsk guide om ørepiercing

Hva er noen tilfeller av foreldre som handler giftig?

Ikke vær trist Les hvordan du skal takle urettferdige foreldre i Islam 2023 (3)
  • Opptrer fiendtlig men subtilt
  • Krever at barna deres skal forfølge en grad
  • Å være voldelig og verbalt uhøflig mot ungdommer
  • Manipulering av forholdet til barna sine for sin egen gevinst
  • Ikke tillater barnet sitt nok rom til å vokse uavhengig av å begrense barnets naturlige samspill uten grunn

Dessverre viser muslimske hjem den nevnte oppførselen ganske ofte.Dette kan forhindre at barna åpner seg for foreldrene og fremmer et positivt bånd.

Hva betyr ‘rettferdig’ i den islamske tradisjonen?

Islam tolker ordet "rettferdig" for å bety å behandle alle likt og ha medfølelse med ens avkom.

Konklusjon

Til slutt skal det bemerkes at det å håndtere urettferdige foreldre i islam kan være en veldig prøvende og emosjonell opplevelse.Husk at foreldre er fallbare vesener med sine egne feil og ufullkommenheter.Selv om du tror foreldrene dine opptrer urettferdig, er en måte å ta opp dette scenariet å holde en høflig holdning til dem.

Et mer behagelig forhold mellom deg og foreldrene dine kan fremmes ved å kommunisere med vennlighet og forståelse, noe som kan bidra til å motvirke vanskelige situasjoner.

Stresset med å måtte takle urettferdige foreldre kan også styres effektivt ved å spørre en pålitelig venn, familiemedlem eller til og med en religiøs leder for å få hjelp.Takk for at du leste“Hvordan takle urettferdige foreldre i islam”.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 20/11/2023

Views: 5737

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.